Anul IV - Domeniul "Calculatoare şi tehnologia informaţiei", Specializarea "Ingineria informaţiei" (INF)
  Discipline OBLIGATORII                        
COD DISCIPLINA ROM ENG P.C.     Forme de verificare
  Semestrul I Semestrul II
        C S L P C S L P I II
04.S.07.O.501 Reţele de calculatoare   4 2 - 2 - - - - - E -
04.S.07.O.502 Proiectarea bazelor de date   4 2 - 2 - - - - - E -
04.S.07.O.503 Recunoaşterea formelor şi inteligenţă artificială * 4 2 - 2 - - - - - E -
04.S.07.O.504 Prelucrarea imaginilor * 4 2 - 1 - - - - - E -
04.S.07.O.505 Inginerie software   3 2 - 1 - - - - - V -
04.S.07.O.506 Procesoare de semnal  * 3 2 - 1 - - - - - V -
04.S.07.O.001 Calitate şi fiabilitate   3 1 - 1 - - - - - V -
04.S.08.O.508 Calcul paralel   4 - - - - 2 - 2 - - V
04.S.08.O.509 Inteligenţă computaţională integrată  * 4 - - - - 2 - 1 - - V
04.S.08.O.510 Programare distribuită * 3 - - - - 2 - 1 - - V
04.S.08.O.511 Tehnici de optimizare in programare * 3 - - - - 2 - 1 - - V
04.S.08.O.512 Analiza imaginilor  * 3 - - - - 2 - 1 - - V
  Discipline OPŢIONALE                      
04.S.07.O.507 Proiect 3   2 - - - 1 - - - - V -
04.S.07.A.514 *Interfeţe om - maşină   3 2 - 1 - - - - - E  
04.S.08.A.515 **Criptografie şi protecţia datelor * 3 - - - - 2 - 1 - - V
  Discipline LIBER ALESE                        
04.S.07.L.517 Sisteme multimedia   3 2 - 1 - - - - - V -
04.S.07.L.117 Electronica auto * 3 2 - 1 - - - - - V -
04.S.07.L.518 Echipamente periferice * 3 - - - - 2 - 1 - - V
               
Legendă:
  Discipline comune pentru toate specializările