UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

 FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2015-2018

ANUL IV

Anul universitar 2015-2016

Studii universitare de licenţă

Domeniu de licență CTI-010

Programul de studii (specializarea) "Ingineria informaţiei" INF - 040/240PC

  Nume disciplină Cod Puncte credit Nr.ore/săpt. Nr. săpt Total ore Studiu indiv. total ore Forma verificare
Semestrul I Semestrul II
I II C S L P LP C S L P LP Curs Aplic Total I II I II
  Discipline OBLIGATORII (INF)                                          
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Reţele de calculatoare 04 D 07 O 501 4   2   2               14 28 28 56 48 0 E -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Proiectarea bazelor de date 04 D 07 O 502 4   2   2               14 28 28 56 48 0 E -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Recunoaşterea formelor şi inteligenţă artificială 04 D 07 O 503 4   2   2               14 28 28 56 48 0 E -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Prelucrarea imaginilor 04 D 07 O 504 4   2   1               14 28 14 42 62 0 E -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Inginerie software 04 D 07 O 505 3   2   1               14 28 14 42 36 0 V -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Procesoare de semnal 04 S 07 O 506 3   2   1               14 28 14 42 36 0 V -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Calitate şi fiabilitate 04 S 07 O 001 3   1   1               14 14 14 28 50 0 V -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Calcul paralel 04 D 08 O 508   4           2   2     14 28 28 56 0 48 - V
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Inteligenţă computaţională integrată 04 S 08 O 509   4           2   1     14 28 14 42 0 62 - V
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Programare distribuită 04 D 08 O 510   3           2   1     14 28 14 42 0 36 - V
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Tehnici de optimizare în programare 04 S 08 O 511   3           2   1     14 28 14 42 0 36 - V
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Analiza imaginilor 04 S 08 O 512   3           2   1     14 28 14 42 0 36 - V
  Disciplină OPŢIONALĂ O1 (INF)                                                  
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Proiect 3 04 S 07 A 507 2         1             14 0 14 14 38 0 V -
  Disciplină OPŢIONALĂ O2 (INF)                                                  
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Interfeţe om - maşină 04 S 07 A 514 3   2   1               14 28 14 42 36 0 E -
  Disciplină OPŢIONALĂ O3 (INF)                                                  
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Criptografie şi protecţia datelor 04 S 08 A 515   3           2   1     14 28 14 42 0 36 - V
  Proiect licenţă                                                  
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Activitate pregătire proiect licenţă 04 S 08 A 003   5                   4 14 0 56 56 0 0 - A/R
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Practică pentru proiect licenţă 04 S 08 A 002   5                   30 2 0 60 60 0 0 - A/R
  Statistici ore obligatorii (impuse si la alegere)                                                  
  PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.)           30 30 15 0 11 1 0 12 0 7 0 34 14 378 382 760 402 254    
  Nr. Ore / saptamana / semestru               27 19       1416    
  DISCIPLINE FACULTATIVE (liber alese) INF                                                  
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Electronică auto 04 S 07 L 117 3   2   1               14 28 14 42     V -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Echipamente periferice 04 S 08 L 518   3           2   1     14 28 14 42     - V