Anul II
Toate domeniile şi toate specializările
  Discipline OBLIGATORII                        
COD DISCIPLINA ROM ENG P.C.     Forme de verificare
  Semestrul I Semestrul II
        C S L P C S L P I II
04.F.03.O.001 Matematici speciale   4 3 1 - - - - - - E -
04.T.03.O.002 Materiale pentru electronica   3 3 - - - - - - - E -
04.T.03.O.003 Dispozitive electronice   5 3 2 - - - - - - E -
04.T.03.O.004 Teoria transmisiunii informatiei * 5 3 1 1 - - - - - E -
04.T.03.O.005 Programare obiect - orientata * 3 2 - 1 - - - - - E -
04.T.03.O.006 Materiale si dispozitive - Laborator   3 - - 3 - - - - - V -
04.T.04.O.007 Circuite electronice fundamentale   5 - - - - 3 2 - - - E
04.T.04.O.008 Circuite integrate digitale   4 - - - - 3 1 - - - E
04.T.04.O.009 Arhitectura microprocesoarelor   5 - - - - 3 - 1 - - E
04.T.04.O.010 Semnale si sisteme   6 - - - - 3 2 1 - - E
04.T.04.O.011 Decizie si estimare  n prelucrarea informatiilor * 5 - - - - 3 1 1 - - E
04.F.04.O.012 Metode numerice   3 2 - 1 - - - - - V -
04.T.04.O.013 Circuite electronice - Laborator   2 - - - - - - 2 - - V
  Discipline OPŢIONALE                        
04.T.03.A.015 *Modele ale comp. el. pt. SPICE   3 - - - - 1 - 1 - V -
04.T.03.A.016 *Teh.. CAD in realiz. modulelor el.  
04.E.03.A.017 **Macroeconomie   2 2 - - - - - - - V -
04.E.03.A.018 **Microeconomie  
04.E.03.A.019 **Elemente de drept si legislatia afacerilor  
  Discipline LIBER ALESE                        
04.U.03.L.021 Limba străină 3   2 - 2 - - - - - - V -
04.U.03.L.022 Educaţie fizică şi sport 3   2 - 2 - - - - - - V -
04.U.04.L.023 Limba străină 4   2 - - - - - 2 - - - V
04.U.04.L.024 Educaţie fizică şi sport 4   2 - - - - - 2 - - - V
04.U.03.L.025 Pedagogie 2   3 2 2 - - - - - - E -
04.U.04.L.026 Didactica specialităţii   3 - - - - 2 2 - - - E
60 18 4 6 0 16 6 6 0
28 28