UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

 FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2015-2018

ANUL III

Anul universitar 2015-2016

Studii universitare de licenţă

Domeniu de licență CTI-010

Programul de studii (specializarea) "Ingineria informaţiei" INF - 040/240PC

  Nume disciplină Cod Puncte credit Nr.ore/săpt. Nr. săpt Total ore Studiu indiv. total ore Forma verificare
Semestrul I Semestrul II
I II C S L P LP C S L P LP Curs Aplic Total I II I II
  Discipline OBLIGATORII comune                                                  
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Analiza şi sinteza circuitelor 04 D 05 O 001 5   3 2                 14 42 28 70 60 0 E -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Microunde 04 S 05 O 002 5   3 1 1               14 42 28 70 60 0 E -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Circuite integrate analogice 04 D 05 O 003 4   3 1                 14 42 14 56 48 0 E -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Instrumentaţie electronică de măsură 04 D 05 O 004 4   3 1                 14 42 14 56 48 0 E -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Microcontrolere 04 D 05 O 005 4   2   1               14 28 14 42 62 0 E -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Semnale şi sisteme de măsură - Laborator 04 D 05 O 006 3       4               14 0 56 56 22 0 V -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Proiect 1 - Dispozitive şi circuite electronice 04 D 05 O 007 2         1             14 0 14 14 38 0 V -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Senzori şi circuite de condiţionare a semnalelor 04 S 06 O 008   2           3         14 42 0 42 0 10 - E
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Circuite integrate şi sisteme de achiziţie - Laborator 04 D 06 O 009   2               2     14 0 28 28 0 24 - V
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Televiziune 04 S 06 O 010   3           2   1     14 28 14 42 0 36 - E
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Practică (an III) 04 D 06 O 012   4                   30 12 0 360 360 0 0 - A/R
  Discipline OBLIGATORII (INF)                                          
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Prelucrarea digitala a semnalelor 04 S 06 O 501   4           3   2     14 42 28 70 0 34 - E
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Sisteme de comunicaţii 04 S 06 O 502   2           2   1     14 28 14 42 0 10 - E
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Arhitectura sistemelor de calcul 04 D 06 O 503   3           2   1     14 28 14 42 0 36 - E
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Sisteme de operare 04 D 06 O 504   2           2   1     14 28 14 42 0 10 - V
  Disciplină OPŢIONALĂ O1 comună                                                  
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Management 04 C 05 A 013 3   2   1               14 28 14 42 36 0 V -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Marketing 04 C 05 A 014
  Disciplină OPŢIONALĂ O2 comună                                                  
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Proiect 2 04 D 06 O 011 2                 1   14 0 14 14 0 38 - V
  Disciplină OPŢIONALĂ O1 (INF)                                                  
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Tehnologii de programare în Internet 04 S 06 O 017   3           2   1     14 28 14 42 0 36 V
  Disciplină OPŢIONALĂ O2 (INF)                                                
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Arhitecturi de reţea şi InternetH FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 S 06 O 020   3           2   1     14 28 14 42 0 36 - V
  Statistici ore obligatorii (iH FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3Nmpuse si la alegere)                                                  
  PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.)           30 30 16 5 7 1 0 18 0 10 1 30 14 476 696 1172 374 270    
  Nr. Ore / saptamana / semestru               29 29       1816    
  DISCIPLINE FACULTATIVE (liber alese) L1 comune                                          
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Tehnologii de interconectare în electronică 04 D 05 L 027 3   2   1               14 28 14 42     E -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Dezvoltarea aplicațiilor Android inovatoare 04 D 05 L 028 3   1   1 1             14 14 28 42     V -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Educație fizica și sport 5 04 C 05 L 029 2     2                 14 0 28 28     V -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Educație fizica și sport 6 04 C 05 L 032   2             2       14 0 28 28     - V
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Instruire asistată de calculator 04 C 05 L 025 2   1 1                 14 14 14 28     V -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Practică pedagogică în învaţamântul preuniversitar obligatoriu (1) 04 C 05 L 026 3           3           14 0 42 42     V -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Managementul clasei de elevi 04 C 06 L 024   3           1 1       14 14 14 28     - E
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) 04 C 06 L 022   2                   3 12 0 36 36     - V
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Examen de absolvire: nivelul I 04 C 06 L 023   5                     2 0 0 0     - E