UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2015-2019

ANUL I

Anul universitar 2015-2016

Studii universitare de licenţă

Toate domeniile de licență (IETTI-100, CTI-010)

Toate programele de studii (specializări) cu predare în limba română (ELA-010,TST-020,RST-030,MON-040,INF-040)/240PC

Nume disciplină   Cod Puncte credit Nr.ore/săpt. Nr. săpt Total ore Studiu indiv. total ore Forma verificare
Semestrul I Semestrul II
I II C S L P LP C S L P LP Curs Aplic Total I II I II
Discipline OBLIGATORII comune                                                    
Analiză matematică 1 H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 F 01 O 001 4   3 1                 14 42 14 56 48 0 E -
Algebră şi geometrie H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 F 01 O 002 5   3 1                 14 42 14 56 74 0 E -
Fizică 1 H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 F 01 O 003 5   3 1 1               14 42 28 70 60 0 E -
Programarea calculatoarelor H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 F 01 O 004 4   2   2               14 28 28 56 48 0 E -
Bazele electrotehnicii 1 H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 D 01 O 005 5   3 2                 14 42 28 70 60 0 E -
Chimie H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 F 01 O 006 3   2   1               14 28 14 42 36 0 V -
Limba străină 1 H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 C 01 O 007 2     2                 14 0 28 28 24 0 A/R -
Educaţie fizică şi sport 1 H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 C 01 O 008 2     2                 14 0 28 28 24 0 A/R -
Analiză matematică 2 H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 F 02 O 009   5           3 2       14 42 28 70 0 60 - E
Fizică 2 H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 F 02 O 010   4           3   1     14 42 14 56 0 48 - E
Structuri de date şi algoritmi                                           H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 D 02 O 011   4           2   1     14 28 14 42 0 62 - V
Bazele electrotehnicii 2 H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 D 02 O 012   5           3 1       14 42 14 56 0 74 - E
Măsurări în electronică şi telecomunicaţii H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 D 02 O 013   4           2   1.5     14 28 21 49 0 55 - E
Matematici speciale H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 F 02 O 030   4           3 1       14 42 14 56 0 48 - E
Disciplină OPŢIONALĂ O1 comună                                                    
Software pentru birotică (nota 1) H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 F 02 A 016   2           1   1     14 14 14 28    -   24 - V
Grafică inginerească şi desen tehnic H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 F 02 A 017
Inițiere în realizarea practică a schemelor electronice H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 F 02 A 015
Disciplină OPŢIONALĂ O2 comună H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N                                            
Filozofie H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 C 02 A 018   2           2         14 28 0 28 0 24 - A/R
Sociologie H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 C 02 A 019
Psihologie H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 C 02 A 020
Comunicare H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 C 02 A 021
Cultură şi civilizaţie europeană H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 C 02 A 022
Instituţii politice şi administrative europene H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 C 02 A 023
Integrare europeană H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 C 02 A 024
Statistici ore obligatorii (impuse si la alegere) H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N                                                  
PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.)             30 30 16 9 4 0 0 19 4 4.5 0 0 14 490 301 791 374 395 5E 5E
Nr. Ore / saptamana / semestru                 29 27.5       1560 3V 3V
DISCIPLINE FACULTATIVE (liber alese)                                                    
Servicii Internet H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 D 02 L 025   2           1   1     14 14 14 28     - V
Limba străină 2 H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 C 02 L 026   2             2       14 0 28 28     - V
Educaţie fizică şi sport 2 H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 C 02 L 027   2             2       14 0 28 28     - V
Psihologia educaţiei H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 C 01 L 028 5   2 2                 14 28 28 56     E -
Pedagogie 1 H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N 04 C 02 L 029   5           2 2       14 28 28 56     - E

Nota 1:  Studenţii de la "Ingineria informaţiei" (INF) nu pot opta pentru această disciplină