Anul III - Domeniul "Calculatoare şi tehnologia informaţiei", Specializarea "Ingineria informaţiei" (INF)
  Discipline OBLIGATORII                        
COD DISCIPLINA ROM ENG P.C.     Forme de verificare
  Semestrul I Semestrul II
        C S L P C S L P I II
04.T.05.O.001 Analiza si sinteza circuitelor   5 3 2 - - - - - - E -
04.T.05.O.002 Microunde   5 3 1 1 - - - - - E -
04.T.05.O.003 Circuite integrate analogice   4 3 1 - - - - - - E -
04.T.05.O.004 Instrumentatie electronica de masura   4 3 1 - - - - - - E -
04.T.05.O.005 Microcontrolere   4 2 - 1 - - - - - E -
04.T.05.O.006 Semnale si sisteme de masura - Laborator   3 - - 4 - - - - - V -
04.T.05.O.007 Proiect 1   2 - - - 1 - - - - P -
04.T.06.O.008 Senzori şi circuite de condiţionare a semnalelor   2 - - - - 3 - -   - E
04.T.06.O.009 Circuite integrate si sisteme de achizitie - Laborator   2 - - - - - - 2 - - V
04.T.06.O.010 Televiziune * 3 - - - - 2 - 1 - - E
04.S.06.O.501 Prelucrarea digitală a semnalelor * 4 - - - - 3 - 2 - - E
04.S.06.O.502 Sisteme de comunicaţii   2 - - - - 2 - 1 - - E
04.S.06.O.503 Arhitectura sistemelor de calcul * 3         2   1     E
04.S.06.O.504 Sisteme de operare   2         2   1     V
04.T.06.O.012 Practica: 2 săptăm�ni - 30 ore / săpt.   2                 - A/R
  Discipline OPŢIONALE                        
04.T.06.O.011 Proiect 2 * 2 - - - - - - - 1 - P
04.E.05.A.013 *Management   3 2 - 1 - - - - - V -
04.E.05.A.014 *Marketing  
04.T.06.A.017 **Tehnologii de programare  n Internet * 3         3 2 - 1   V
04.T.06.A.020 **Arhitecturi de retea si Internet              
  Discipline LIBER ALESE                        
04.S.06.L.404 Instrumentaţie virtuală pentru sisteme electronice   3 - - - - 2 - 1 - - E
04.T.05.L.020 Tehnologii de interconectare �n electronică   3 2 - 1 - - - - - E -
04.U.05.L.021 Practică pedagogică în învaţamântul preuniversitar obligatoriu (1)   3 - - - - - - - - V -
04.U.06.L.022 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)   3 - - - - - - - - - V
04.U.06.L.023 Examen de absolvire: nivelul I   5 - - - - - - - - - E
04.U.06.L.024 Managementul clasei de elevi   3 - - - - 1 1 - - - E
04.U.06.L.025 Instruire asistată de calculator   2 1 1 - - - - - - V -
04.U.06.L.026 Practica (supl. An III)   2 - - - - - - - - - A/R