Acasa || Programa || Responsabili || Download || Legaturi
Reţele de Calculatoare şi Internet
Scopul disciplinei :

Disciplina studiază arhitecturi, mecanisme şi limbaje de programare aplicate la baze de date şi la reţeaua INTERNET, metode şi proceduri Ón dezvoltarea şi Óntreţinerea de aplicaţii distribuite pe INTERNET.


Programa analitic
ă a activităţilor didactice:

CURS

Capitol

Conţinut

Ore

1

INTERNET ca reţea globală, istoric si precursori şi organe de administraţie. Furnizori de servicii INTERNET. Adresare, proiectare spaţiu local de adrese. 

2

2

Spaţiul de nume simbolice. Domenii de nume şi servere de domenii de nume. Gestiunea resurselor de nume Ón servere de nume.

2

3

Complemente TCP/IP. QoS şi mecanisme de asigurare a calităţii serviciilor. Combaterea congestiei. cc.ppt

2

4

Elemente de teoria traficului şi a cozilor

2

5

Gestiunea resurselor din INTERNET. SNMP pdf

2

6

Tehnici de poştă electronică

2

7

Tehnologii de suprastructură la furnizorii de servicii Internet.

2

8

Aplicaţii Ón INTERNET, interfeţe şi servere de aplicaţii.

2

9

Blocaje distribuite

2

10

Motoare de căutare. Semantic WEB. WEB 2.0

4

11

Securitate pe INTERNET.

4

12

Lucrul cooperativ pe INTERNET. Comunicaţii personalizate. Implicaţii sociale.

2

 

Total

28

APLICAŢII

Lab.

Conţinut

Ore

1

Proiectare spaţiu de adrese locale

2

2

Gestiune server web

4

3

Motoare de căutare

4

4

Gestiune de aplicaţii şi administrare Ón reţea

4

 

Total

14


  Relatia cu alte cursuri :

  Tehnica Programării Calculatoarelor, Arhitectura Sistemelor de Calcul, Programare Obiect Orientată, Sisteme de Operare, Inginerie Software, Reţele de Calculatoare


  Bibliografie :

  1.  Ştefan Stăncescu: note de curs     

  2. Douglas E. Comer: Computer Networks and Internets (5th Ed), Prentice Hall, 2008

  3.  *** http://www.ietf.org/rfc.html

  4. Rayadurgam Srikant  - "The Mathematics of Internet Congestion Control" Springer ed. 2004
   

  5. Michael Welzl  - "Network Congestion Control/Managing Internet Traffic" John Wiley & Sons ed. 2005

  6. Gunter Belch, Stefan Greiner, Hermann de Meer, and Kishor S. Trivedi - "Queueing Networks and Markov Chains/Modeling and Performance Evaluation with Computer Science Applications" John Wiley & Sons ed. 1998

   

    


  Constrangeri redactare teme curs

  Teme curs

  Teme RCI prezentate 2009-2010

  Teme RCI prezentate 2010-2011

  Teme RCI prezentate 2011-2012

  Teme RCI prezentate 2012-2013

  Teme RCI prezentate 2013-2014

  Teme RCI prezentate 2014-2015

  Teme RCI prezentate 2015-2016

  Teme RCI prezentate 2016-2017

  Teme RCI prezentate 2017-2018  Acasa || Programa || Responsabili || Download || Legaturi
  Universitatea Politehnica Bucuresti
  Facultatea de Electronica si Telecomunicatii
  Catedra de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei