Acasa || Programa || Responsabili || Download || Legaturi
Inginerie Software
Scopul disciplinei :

Studiul metodelor inginereşti de rezolvare de probleme complexe prin analiză de problemă, definire de cerinţe, specificare de cerinţe, proiectare şi implementare de aplicaţii complexe folosind calculatoare, în vederea măririi productivităţii elaborării, implementării si întreţinerii de produse software complexe fiabile, mentenabile şi reutilizabile.


Programa analitic
p a activităţilor didactice:

CURS

Necesitatea ingineriei software, istoric, definiţii. Proiectarea inginerească, ciclu de proiectare, specificitatea proiectării software. Principiul incertitudinii.
 
Legile lui Lehman.Strategii de inginerie software.
 
Cicluri de viată ale software-lui, tipuri de abordări în rezolvarea de probleme complexe. 

Analiza de sistem, definirea cerinţelor, niveluri formale de specificare a cerinţelor, documente cu cerinţe, evoluţie cerinţe, etape ale fazei de specificare, structura documentul de definire a cerinţelor şi de specificare a cerinţelor; validarea cerinţelor şi folosirea prototipului.

Modelarea de sistem, context de sistem, analiza punctului de vedere, descriere de model sistem software.

Proiectare software. Proiectare structurată: definiţii, teorema structurii, componente elementare, structuri de control de bază. Tehnici de descriere a programelor: organigrame, pseudocod, scheme logice. Rafinarea programelor.

Proiectarea functională: diagrame de flux de date şi diagrame de structură. dictionar de date, sinteza diagramelor de structură.

Proiectare obiectuală. Modelare obiectuală.  UML Limbaj unificat de modelare ppt1 ppt2 UML(teme) UML(bib)

Principii de proiectare de interfete cu utilizatorii. Organizare a activitătii în echipă software. Stil de programare.

Implementare, testare, verificare şi validare de programe.

Calitate a proiectării software.

Metrici software. Software reutilizabil.

 

 

LABORATOR

Constituirea unor echipe de rezolvare a unor aplicaţii software.

Intocmirea documentaţiei de cerinţe şi de specificaţii software.

Modelare şi proiectare interactivă (agilă).

Verificare şi validare produs software.

PROIECT

Aplicaţie software (formalizare cerinţe, a specificaţiilor, modelare, programarea, validarea si implementarea)


Relatia cu alte cursuri :

Este necesara legatura cu materii ca Tehnica Programării Calculatoarelor, Arhitectura Sistemelor de Calcul si Software de Sistem.

Bibliography :

  (1). Ştefan Stăncescu - Note de curs.

(2). A. Sommerville – “Software engineering”, ed. VIII, Addison Wesley, 2007
ppt

Continut laboratoare

Constrangeri de editare teme

Teme de casa 2010-11

Teme de casa 2011-12

Teme de casa 2012-13

Teme de casa 2013-14

Teme de casa 2014-15

Teme de casa 2015-16
Acasa || Programa || Responsabili || Download || Legaturi
Universitatea Politehnica Bucuresti
Facultatea de Electronica si Telecomunicatii
Catedra de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei