Acasa || Programa || Responsabili || Download || Legaturi


 Inginerie Software
Teme de casă 2010-2011

Cap.

Conţinut

Echipa

 

1

Abordări Ón rezolvarea de probleme, proiectarea inginerească, ciclu de proiectare, specificitatea proiectării software; inginerie software, istoric, definiţii, evenimente Ón ingineria software, criza software, complexitatea produselor software, specializări Ón ingineria software, legile lui Lehman, 

DEFIN

 

2

Cicluri de viaţă al software-lui, ciclul Ón V, cascadă, code-and-fix, cascada pipeline, cu subproiecte, cu prototipuri, livrare Ón etape, cu livrare Ón etape şi termen,, cu medii de dezvoltare sau cu software comercial, etc.

CICLUS AGILE MAT

 

3

Analiza de sistem, definirea cerinţelor, niveluri formale de specificare a cerinţelor, documente cu cerinţe, evoluţie cerinţe, etape ale fazei de specificare, structura documentul de definire a cerinţelor şi de specificare a cerinţelor; validarea cerinţelor şi folosirea prototipului.

ADCS

 

4

Modelarea de sistem, context de sistem, analiza punctului de vedere, descriere de model sistem software. 

MODELF IDEF

 

5

Proiectare software. Proiectare structurată: definiţii, teorema structurii, componente elementare, structuri de control de bază. Tehnici de descriere a programelor. Rafinarea programelor.

STRU

 

6

Proiectarea funcţională: diagrame de flux de date şi diagrame de structură, dicţionar de date, sinteza diagramelor de structură. 

FLUX

 

7

Principii de proiectare de interfeţe cu utilizatorii. Organizare a activităţii Ón echipa software. Stil de programare.

INTERF

 

8

Implementare, testare, verificare şi validare de programe.

IMPLVER

 
9

Calitate a produselor şi a proiectării software. Metrici software. Software reutilizabil.

CAL MET

 

10

Deductive Verification of Reactive Systems_C0

   

11

Deductive Verification of Reactive Systems_C1

   

12

Deductive Verification of Reactive Systems_C2

   

13

UML Limbaj unificat de modelare ppt1 ppt2 UML(teme) UML(bib)

MDA MVC

 

Corba Pattern EclipseJ EclipseM Reuse SysML 


Acasa || Programa || Responsabili || Download || Legaturi

Universitatea Politehnica Bucuresti
Facultatea de Electronica si Telecomunicatii
Catedra de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei