Acasa || Programa || Responsabili || Download || Legaturi


Teme de casă 

la Inginerie Software

CTI IVA 2012-2013

 

 

1 Introducere Ón ingineria SW
2 Procese de productie de produse SW  
3 Modele de dezvoltarea SW supla, rapidă  cu prototipuri
4 Cerintele SW; procese pentru ingineria cerintelor; managementul de proiect SW
5 Modele de sistem pentru produse SW BPMN
6 Specificare SW; specificarea formală
7 Proiectare arhitecturala de sisteme SW, arhitecturi distribuite, arhitecturi de aplicatie
8 Proiectare orientata pe obiecte OO  cons/destr exceptii
9 Proiectare produselor SW destinate a functiona Ón timp real RT
10 Proiectarea interfetelor cu utilizatorul UI ex
11 Refolosire a produselor SW
12 Ingineria SW bazată pe componente
13 Evolutia produselor SW in timp
14 Testarea produselor SW, verificare si validare de produse SW
15 Gestiunea resurselor umane in echipe
16 Estimarea cost a software-ului; metrici de calitate
17 Gestiunea reprezentarii evolutiei produsului SW  
18 Implementarea securitătii in produsele SW
19 Ingineria software orientată pe servicii; dezvoltarea software orientată pe aspect
20 Sisteme SW critice; specificatii pentru sisteme critice; dezvoltarea sistemelor critice; validarea sistemelor critice  
21 UML  Sabloane
22 Software sisteme RT dedicate EMBD0  EMBD1

 

Constrangeri de editare teme

Grupe 2012_2013

 


Acasa || Programa || Responsabili || Download || Legaturi

Universitatea Politehnica Bucuresti
Facultatea de Electronica si Telecomunicatii
Catedra de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei