UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

 FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2015-2018

ANUL II

Anul universitar 2015-2016

Studii universitare de licenţă

Toate domeniile de licență (IETTI-100, CTI-010)

Toate programele de studii (specializări) cu predare în limba română (ELA-010,TST-020,RST-030,MON-040,INF-040)/240PC

  Nume disciplină Cod Puncte credit Nr.ore/săpt. Nr. săpt Total ore Studiu indiv. total ore Forma verificare
Semestrul I Semestrul II
I II C S L P LP C S L P LP Curs Aplic Total I II I II
  Discipline OBLIGATORII comune                                          
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Semnale și sisteme 04 D 03 O 010 6   3 2 1               14 42 42 84 72 0 E -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Materiale pentru electronică 04 D 03 O 002 3   3                   14 42 0 42 36 0 E -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Dispozitive electronice 04 D 03 O 003 5   3 2                 14 42 28 70 60 0 E -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Componente și circuite pasive 04 D 03 O 020 4   2   2               14 28 28 56 48 0 E -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Programare obiect-orientată  04 D 03 O 005 3   2   1               14 28 14 42 36 0 E -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Proiect - Semnale și programare 04 D 03 O 027 1         1             14 0 14 14 12 0 V -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Materiale şi dispozitive - Laborator 04 D 03 O 006 3       3               14 0 42 42 36 0 V -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Circuite electronice fundamentale 04 D 04 O 007   5           3 2       14 42 28 70 0 60 - E
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Circuite integrate digitale 04 D 04 O 008   4           3 1       14 42 14 56 0 48 - E
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Arhitectura microprocesoarelor 04 D 04 O 009   5           3   1     14 42 14 56 0 74 - E
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Analiza și sinteza circuitelor 04 D 04 O 028   6           3 2 2     14 42 56 98 0 58 - E
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Circuite electronice - Laborator 04 D 04 O 013   2               2     14 0 28 28 0 24 - V
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Educație fizică și sport 4 04 C 04 O 024   2             2       14 0 28 28 0 24 - A/R
  Disciplină OPŢIONALĂ O1 comună                                                  
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Macroeconomie 04 C 03 A 017 2   2                   14 28 0 28 24 0 V -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Microeconomie 04 C 03 A 018
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Elemente de drept şi legislaţia afacerilor 04 C 03 A 019
  Disciplină OPŢIONALĂ O2 comună                                          
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Metode numerice 04 F 03 A 012 3   1   1               14 14 14 28 50 0 V -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Teh.. CAD în realiz. modulelor electronice 04 F 03 A 016
  Disciplină OPŢIONALĂ O3 comună                                          
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Modele ale componentelor electr. pentru SPICE 04 D 04 A 015   3           1   1     14 14 14 28 0 50 - V
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Tehnologii de interconectare în electronică 04 D 04 A 032
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Programare pe platformă Android 04 D 04 A 033
  Disciplină OPŢIONALĂ O4 comună                                          
  Management 04 C 04 A 030   3           2   1     14 28 14 42 0 36 - V
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Marketing 04 C 04 A 031
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Statistici ore obligatorii (impuse si la alegere)                                                  
  PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.)           30 30 16 4 8 1 0 15 7 7 0 0 14 434 378 812 374 374 5E 4E
  Nr. Ore / saptamana / semestru               29 29       1560 4V 4V
  DISCIPLINE FACULTATIVE (liber alese)                                                  
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Limba străină 3 04 C 03 L 021 2     2                 14 0 28 28     V -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Educaţie fizică şi sport 3 04 C 03 L 022 2     2                 14 0 28 28     V -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Limba străină 4 04 C 04 L 023   2             2       14 0 28 28     - V
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Pedagogie II 04 C 03 L 025 5   2 2                 14 28 28 56     E -
H FD_ro FD_eng lab CV LL AEV CTR TIT A1 A4 A5 A6 3N Didactica specialităţii 04 C 04 L 026   5           2 2       14 28 28 56     - E