Acasa || Programa || Responsabili || Download || Legaturi
Reţele Interconectate de Calculatoare
Scopul disciplinei :

 Disciplina studiază arhitecturi, mecanisme şi limbaje de programare aplicate la reţeaua INTERNET, metode şi proceduri în dezvoltarea şi întreţinerea de aplicaţii distribuite pe INTERNET.


Programa analitica a activitatilor didactice:

CURS

Reţeaua INTERNET ca reţea globală de reţele locale. Administrare INTERNET. Servicii INTERNET. INTERNET ca bază de date distribuită.

Combaterea congestiei şi a blocajului în INTERNET. Probleme de sincronizare şi de măsurare a timpului

Gestiunea fişierelor în INTERNET. Sisteme tranzacţionale în procesarea distribuită pe INTERNET. Probleme si tehnologii ale masivelor de date distribuite global. Reţele DAS, NAS, SAN.

Motoare de căutare. 

Sisteme de operare pentru echipamente mobile. Reţele ad-hoc pentru echipamente mobile. Mobilitatea în INTERNET.

Fiabilitate, securitate şi performanţă în INTERNET . Combatere viruşi şi spam pe INTERNET. Soluţii firewall.

Lucrul colaborativ în INTERNET. INTRANET şi EXTRANET.

Relaţii de încredere. Tehnologii de comerţ cu bani electronici.

Gestiunea parcului de echipamente. Politici de desfăşurare şi de administrare centralizate.

Tehnici moderne de comunicaţii pe INTERNET.

LABORATOR

Laboratorul 1. Congestia şi blocajul    

Laboratorul 2. Motoare de căutare     

Laboratorul 3. Gestiunea fişierelor 

Laboratorul 3. Firewall  

Laboratorul 4. Sisteme de operare pentru echipamente mobile

Laboratorul 4. Colocviu final  


Relatia cu alte cursuri :

Arhitectura sistemelor de calcul, Software de sistem, Inginerie software, Teoria Algoritmilor, Reţele de calculatoare, Calcul paralel, Programare Java.


Bibliografie :

ftp://stst.elia.pub.ro/RICTeme sustinute de studenti 
Acasa || Programa || Responsabili || Download || Legaturi
Universitatea Politehnica Bucuresti
Facultatea de Electronica si Telecomunicatii
Catedra de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei