Acasa || Programa || Responsabili || Download || Legaturi
Magistrale si Interfete
Scopul disciplinei :

Cunoasterea principalelor magistrale de calculator si a interfetelor între echipamente din structura unui sistem de calcul, a procesoarelor specializate pentru interfete, si a implicatiilor hardware si software aferente.


Programa analitica a activitatilor didactice:

CURS

Structuri de control, specializare a procesoarelor, procesoare pentru interfete si echipamente specializate.

Operatii de intrare / iesire; transferuri prin testare, întreruperi, acces direct la memorie.

Clasificarea magistralelor.

Magistrale la nivel de componente.

Magistrale de fund de sertar, erori backplane, arbitrare, formate de date si compatibilitate logica.

Magistrala PC-XT, magistrala PC-AT.

Magistrala VLB

Magistrala PCI, arhitectura PCI.

Magistrala GPIB.

Magistrala SCSI, transferuri sincrone si asincrone, faze, conditionări, pointeri, mesaje.

Magistrale pentru memorii pe suport magnetic si optic. Magistrale IDE, EIDE, ATA.

Magistrala pentru calculatoare portabile PCMCIA. Implicatii BIOS si DOS.

Suport hardware si software Plug and Play.

Magistrale de comunicatie seriala, niveluri, servicii, protocoale; controloare pentru interfete seriale, controloare de interfete cablu coaxial si optic; controloare de repeater, bridge si router.

Controloare de magistrale specializate cu microcalculatoare single chip.

Implicatii hardware si software de arhitecturi de magistrale sistem.

LABORATOR

Magistrale de fund de sertar pe 8 biți, XT si 16 biti, AT.
Magistrale de fund de sertar pe 32 biti, VLB,PCI.
Magistrala de memorii externe pe disc IDE,
Magistrala de memorii pe disc SCSI.
Magistrala pentru echipamente de afisare AGP.
Tehnica "Plug and Play".

PROIECT

Aplicatii legate de curs pentru exploatarea magistralelor XT,AT,VLB,PCI, IDE, SCSI si de tehnica "Plug and Play".


Relatia cu alte cursuri :

Este necesară legătura cu materii ca Tehnica Programării Calculatoarelor, Teoria Algoritmilor, Sisteme Electronice Programabile, Arhitectura Sistemelor de Calcul si Ingineria Software.


Bibliografie :

*** Cornel Burileanu – " Arhitectura sistemelor de calcul" UPB 1989

D. Anderson, T Shanley – "ISA System Architecture" Addison Wesley 1992

D. Anderson, T Shanley – "PCI System Architecture" Addison Wesley 1995

*** "SCSI Standard" ANSI X3.131-1986

Stefan Stăncescu, "Magistrale si interfete", Indrumar de laborator, UPB, 1999.


Acasa || Programa || Responsabili || Download || Legaturi
Universitatea Politehnica Bucuresti
Facultatea de Electronica si Telecomunicatii
Catedra de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei