Acasa || Programa || Responsabili || Download || Legaturi
Comunicaţii şi Internet
Scopul disciplinei :

Disciplina studiază arhitecturi, mecanisme şi limbaje de programare aplicate la baze de date şi la reţeaua INTERNET, metode şi proceduri în dezvoltarea şi întreţinerea de aplicaţii distribuite pe INTERNET.


Programa analitic
ă a activităţilor didactice:

CURS

Capitol

Conţinut

Ore

1

INTERNET ca reţea globală, istoric şi organe de administraţie. Furnizori de servicii INTERNET. INTERNET ca bază de date distribuită.

2

2

Adresare în INTERNET. IPv4 si IPv6. Alocare de adrese. Servere de domenii de nume. Algoritmi de dirijare la nivel reţea.

2

3

Complemente TCP. QoS şi mecanisme de asigurare a calităţii serviciilor. Combaterea congestiei.

2

4

SNMP

2

5

Tehnologii ATM şi tehnologii de transmisii mobile

2

6

Aplicaţii curente PING, FTP, TELNET. Mecanisme e-mail.

2

7

Principii ale reţelei Web. Documente interactive. Limbajul HTML

2

8

Servere Web şi interfeţe de aplicaţii. Limbaje de scriptare, Aplicaţii Web. Aplicaţii client-server şi 3 thier.

4

9

Concepte si tehnici ale limbajului XML. Servicii Web. Lucrul cooperativ pe Web. Comunicaţii personalizate IM. Aspecte sociale.

4

10

Căutare pe Web. Elemente de data mining. Tehnici RSS

2

11

Securitate pe INTERNET

2

 

Total

28

LABORATOR

Obiectivul general este de  crea si de a implementa un proiect al unei aplicaţii distribuite orientate pe Web. Studenţii trebuie sa urmeze pasii pentru dezvoltarea unui proiect al unei aplicaţii Web pe 3 niveluri, pornind de la pagini HTML, completate apoi cu Java Script si PHP. Implementarea finala trebuie sa includă exploatarea cu PHP a unei baze de date MySql.

Lab.

Conţinut

Ore

1

Introducere in HTML

2

2

HTML(continuare) şi integrare cu Java Script

4

3

Limbajul PHP

4

4

MySQL şi funcţii PHP pentru MySQL

4

 

Total

14

PROIECT

          Teme de proiect (exemple):

1)       Agenţie imobiliară: introducere de oferte; căutare după diferiţi parametri cum ar fi tip imobil (apartament, casă, spaţiu comercial), zonă, număr camere, îmbunătăţiri.

2)       Managementul proiectelor într-o firma IT: introducere proiect, cu manager şi angajaţii care vor lucra la proiect; actualizarea status-ului pe proiect; căutare după data începerii, data terminării proiectului; după număr de resurse alocate.

3)       Gestiune hotelieră: introducerea datelor unui client; afişarea camerelor disponibile si a camerelor ocupate; repartizarea clienţilor pe camere; decazarea clienţilor.

4)       Gestiune restaurant: afişare mese disponibile intr-o anumita zi; intr-un anumit interval orar; rezervarea mesei cu introducerea datelor clientului; afişare disponibilitate închiriere local pentru evenimente importante; rezervare local pe zile pentru evenimente importante.

5)       Portal pentru job-uri: introducere job-uri; căutare si afişare job-uri in funcţie de domeniu, firmă; introducere date aplicant (CV); aplicare pentru un anumit job.

6)       Aplicaţie pentru un cinematograf cu mai multe săli: căutarea si afişarea filmelor care se rulează după intervalul orar; repartizarea si afişarea filmelor pe săli; afişarea locurilor disponibile la un anumit film; cumpărarea unui bilet la un anumit film.

7)       Închiriere DVD-uri: afişare lista DVD-uri disponibile; închirierea DVD-ului cu introducerea datelor clientului; returnarea DVD-ului.

8)       Revistă online: căutare revista după număr si/sau luna, an apariţie; afişarea listei articolelor dintr-un anumit număr; afişarea fiecărui articol in parte; abonarea la revista cu introducerea datelor clientului; afişarea listei abonaţilor, sortata după nume, prenume.

9)       E-learning: afişare cursuri disponibile; înscrierea la cursuri cu introducerea datelor studenţilor; afişarea studenţilor participanţi la un anumit curs; adăugarea de note pentru studenţii dintr-o clasa; afişarea studenţilor care au promovat si a celor care nu au promovat un anumit curs.

10)    Biblioteca virtuala: căutare si afişare după domeniu, autor, titlu; introducerea unei cărţi noi; completarea unui formular pentru abonarea la biblioteca virtuală; afişarea numărului de accesări al unei cărţi.

11)    Aplicaţie bancară: deschiderea de cont curent de debit/cont curent de credit/cont de depozit; introducerea datelor utilizatorului; emiterea unui cont de card legat de unul din conturile clientului (sau chiar de toate); efectuare depunere/retragere; afişarea tranzacţiilor efectuate de către client


Relatia cu alte cursuri :

Tehnica Programării Calculatoarelor, Arhitectura Sistemelor de Calcul, Programare Obiect Orientată, Sisteme de Operare, Inginerie Software, Reţele de Calculatoare


Bibliografie :

1. Stefan Stancescu - Note de curs.

2. Stefan Stancescu, - Îndrumar de laborator, http://isc.elia.pub.ro


Teme curs


Acasa || Programa || Responsabili || Download || Legaturi
Universitatea Politehnica Bucuresti
Facultatea de Electronica si Telecomunicatii
Catedra de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei