Acasa || Programa || Responsabili || Download || Legaturi || Studenti

Tematica Concursului de Admitere
la Studii Aprofundate

Catedra de Electronica Aplicata si Ingineria Informației

Sept. 2007

Direcția de specializare: Ingineria Sistemelor de Calcul 
Tematica Examenului 1 de Admitere la Masterat

A.        Analiza, proiectarea si programarea obiect-orientata

1.      Caracteristicile generale ale modelului obiect. [1]- cap. 1.1.

2.      Limbajul UML de proiectare obiect-orientata: caracteristicile UML, modelarea structurala (diagrame ale claselor si ale obiectelor), modelarea comportamentala (diagrame de colaborare, de secvența, de stare, de activitate) si modelarea funcționala  (diagrame de utilizare – use-case). [2], cap. 1-11.

3.      Proprietatile modelului obiect oferite de principalele limbaje de programare obiect-orientate: C++, Java, C#. [3]-cap. 2, [4]-cap. 1, [5]-cap 1-8.

Bibliografie:

1.      Felicia Ionescu, Elemente de programare orientată pe obiecte, Ed Printech, Bucuresti, 2000.

2.      Martin Fowler, UML Distilled - Third Edition, Addison Wesley, 2003.

3.      Bjarne Stroustroup, The C++ Prpgramming Language, Addison-Wesley, 1999.

4.      Bruce Eckel, Thinking in Java, 3-rd Edition, http://www.bruceeckel.com, 2003.

5.        Jesse Liberty, Programming C#, Second Edition, O'Relley, 2002.

   

  Tematica Examenului 2 de Admitere la Masterat

B.          Sisteme de Operare si Retele de Calculatoare

i. Sisteme de Operare 

 1. Gestiunea proceselor.
 2. Gestiunea memoriei.
Bibliografie: A. S. Tanenbaum, "Operating Systems", Prentice Hall, Inc. 1987, pag. 51-70, 198-223.            ii. Retele de Calculatoare
 1. Nivelul de retea.
 2. Nivelul de transport. 
Bibliografie: A.S Tanenbaum, "Rețele de calculatoare", Computer Press AGORA, 1998, pag.321-331, 383-397, 453-466, 485-504.
   

  Apasati aici pentru GIF (Masterat_SO_RC.zip 6.4M !!).
   


Acasa || Programa || Responsabili || Download || Legaturi || Studenti

Universitatea Politehnica Bucuresti
Facultatea de Electronica si Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Catedra de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei