Acasa || Programa || Responsabili || Download || Legaturi


Sisteme de Operare Avansate
Scopul disciplinei :

Studiul arhitecturii, a mecanismelor şi a direcţilor de dezvoltare a sistemelor de operare.


Programa analitica a activitatilor didactice:

CURS


Glosar de termeni, definiţii, concepte în gestiunea sistemelor de calcul

Clasificări şi caracteristici ale sistemelor de operare 

Sisteme de operare pentru calculatoare interconectate

Sisteme de gestiune de procese distribuite. Gestiunea firelor de executie.

Gestiunea timpului, blocaje, algoritmi de alegere.

Sisteme de gestiune de fişiere distribuite. RAID. Securitate în sisteme de operare pentru aplicaţii distribuite. 

Dezvoltare de aplicatii distribuite. Platformele .NET si Java

Metode de analiză a perfomanţelor sistemelor distribuite

Sisteme de operare pentru calculatoare dedicate. Sisteme mono si multiproces. 

Principii şi metode de proiectare a aplicaţiilor pe sisteme dedicate în timp real

Mecanisme de gestiune de comunicaţii interproces şi gestiune de resurse pentru sisteme ASIC (Application Specific Integrated Circuits) şi System on Chip (SoC).

Platforme HDL în proiectarea de sisteme de operare pentru sisteme dedicate

Mecanisme de gestiune a comunicării între componente din sisteme Network on Chip (NoC) 

LABORATOR

Analiza structurii unui nucleu de sistem de operare LINUX
Medii de dezvoltare şi procedee recompilare nucleu LINUX
Specificaţii performanţe şi variante de realizare nuclee dedicate 

PROIECT

Aplicatii cu recompilare kernel LINUX.


Relatia cu alte cursuri :

Este necesară legătura cu materii ca Sisteme de operare, reţele de calculatoare, ingineria software, Programarea rientată pe obiecte.

Bibliografie :

Andrew S. Tanenbaum, Sisteme de operare moderne, Byblos, 2004;

Andrew S. Tanenbaum, Distributed Operating Systems, Prentice Hall, 1994;

A.Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne, Operating System Concepts, John Wiley & Sons, Inc, 2009, 8'th ed.


Solaris

Teme de casa laborator

Teme de curs 2009-2010 

Teme de curs 2010-2011

Teme de curs 2011-2012

Teme de curs 2012-2013

Teme de curs 2013-2014

Teme de curs 2014-2015

Teme de curs 2015-2016

Teme de curs 2016-2017

Constrangeri de editare a temelor de curs
Acasa || Programa || Responsabili || Download || Legaturi
Universitatea Politehnica Bucuresti
Facultatea de Electronica si Telecomunicatii
Catedra de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei