Acasa || Programa || Responsabili || Download || Legaturi || Studenti

 

 
Ștefan Stăncescu, conducător stiintific
Proiecte de examen de stat 2009

diplomă

1 Cristian Ingineru Tehnologii de elaborare a compilatoarelor C C++ SO_YACC
2 Petcu Aurelian Viorel Algoritmi de planificare a proceselor pentru sisteme din timp real (RT) pe rețea CAN RapidRMA SO_RT
3 Popa Ionuț Dan Algoritm de crawl-ing pe baza analizei de similaritate a documentelor WEB și a textului de link Java CI_WEB
4 Bondalici Răzvan Ionuț Influența interleaver-ului asupra performanțelor codării turbo în canale de înregistrare pe suport magnetic CAMAG 6 MAG
5 Enoiu Eduard Paul Circuite de decodare RS(255,239) implementate pe FPGA ENDEC ECC
6 Cârlea Ovidiu Mihail Influențele puncturării asupra performanțelor codării turbo în canale PR utilizând algoritmi de detecție MAP CAMAG 6 MAG
7 Marinescu Raluca Optimizarea circuitelor de codare și decodare Reed - Solomon implementate cu FPGA ENDEC ECC
8 Stănescu Dragoș Constantin Algoritmi de combatere a congestiei prin gestiunea cozilor de așteptare (RED) NS 2.31, TCL NET_CG
9 Burcă Flavius Liviu Instrument CASE pentru măsurarea complexității produselor software Java IS_Q
10 Odor Adriana Algoritm NCQ de gestiune a accesului la disc DiskSim 4.0 SO_FS

licență

1 Lupu Anca Gabriela Algoritmi optimizați pentru gestiunea memoriilor cache în servere proxy Proxy Squid 2.7,  C RC_CACHE
2 Buzoianu George Sorin Algoritmi "2PL" și "SEND ON DEMAND" pentru optimizarea accesului la baze de date Java SO_BD
3 Săvulescu Alexandru Costin Algoritm optimizat de rezolvare a problemei celor k clienți aplicat la memorii externe DiskSim 4.0, Java SO_FS
4 Preda George Daniel Simulator pentru algoritmul de combatere a congestiei "găleata cu jetopane" NS 2.31, C NET_CG
5 Dobrescu Răzvan Algoritmi optimizați pentru combaterea congestiei la nivel de rețea NS 2.31, C# NET_CG
6 Chelu Andreea Gabriela Modificarea algoritmului RED de combatere a congestiei NS 2.33, C#, TCL NET_CG
7 Dima Vlad-Alexandru Simulator de metode de control al concurenței în baze de date distribuite PHP JS BDD
8 Petrescu Alexandru Mihail Program de test pentru arhitecturi RAID DiskSim 4.0, Java SO_FS

 


Acasa || Programa || Responsabili || Download || Legaturi || Studenti

 
 

Universitatea Politehnica Bucuresti
Facultatea de Electronica si Telecomunicatii
Catedra de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei